1801

 

Side 153

1ste Familie

Vejbjerg

Niels Severin Munch, Hosbonde, 41, Gift, begge i første Ægteskab

Johanne Elisabeth Hansen, hans Kone, 39, Gift, begge i første Ægteskab

Søren Ancher, deres Barn, 3

Birgithe Marie, deres Barn, 1,

Mette Hansen, Konens Søster, 50, Ugift, Opholdende

Christen Pedersen, Tienestefolk, 60, Enkemand

Christen Sørrensen, Tienestefolk, 37, Ugift

Niels Jensen, Tienestefolk, 17, Ugift

Johanne Mogensdotter, Tienestefolk, 23, Ugift

Maren Nielsdotter, Tienestefolk, 15, Ugift

 

Bredalsgaarde

2den Familie

Jens Madsen, Huusbonde, 45, Begge i første Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Karen Jensdotter, hans Kone, 26, Begge i første Ægteskab

Mads Jensen, deres Barn, 9

Jens Jensen, deres Barn, 8, Ugift

Johanne Jensdotter, deres Barn, 3

Peder Brødtrang, Tienestefolk, 55, Gift første gang

Maren Pedersdotter, Tienestefolk, 22, Ugift

 

Mads Sørrensen, Huusbonde, 32, Begge i første Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Anne Christensdotter, hans Kone, 28, Begge i første Ægteskab

Søren Madsen, deres Barn, 2

Christen Madsen, deres Barn, 1

Anne Sørensdotter, Tienestepige, 20, Ugift

Anne Krog, hans Moder, 66, Enke efter 2det Ægteskab

Christen Christensen, hans Sødskendebarn, 50, Ugift, Inderste og gaar i Dagleje

Christen Madsen, hans Farbroder, 70, Enkemand efter 2det Ægteskab, Affældig og nyder Almisse af Sognet

 

Side 154

3die Familie

Christen Jensen, Huusbonde, 39, Begge i første Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Mette Nielsdotter, hans Kone, 30, Begge i første Ægteskab

Jens Nielsen, Tienestefolk, 24, Ugift, National Soldat

Chatrine Nielsdatter, Tienestefolk, 17, Ugift

 

Klostergaard

Jeppe Larsen, Huusbonde, 52, Gift 1ste gang, Bonde og Gaardbeboer

Birthe Nielsdotter, hans Kone, 52, Gift 2den gang

Niels Jepsen, hendes Barn, 24, Ugift, National Soldat

Karen Jepsdotter, hendes Barn, 18, Ugift

Christen Jepsen, hendes Barn, 11, Ugift

Jeppe Jepsen, hendes Barn, 8, Ugift

 

Aunsberg

Niels Nielsen, Huusbonde, 54, Begge i første Ægteskab, Boelsmand med Jord, og Tømmermester

Katrine Paaske, hans Kone, 60, Gift, Begge i første Ægteskab

Niels Nielsen, deres Barn, 22, Ugift, Tømmersvend

Morten Nielsen, Deres Barn, 15

 

Gadgaard

Jens Christensen, Huusbonde, 38, Begge i første Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Karen Laursdotter, hans Kone, 35, Begge i første Ægteskab

Christen Jensen, deres Barn, 15

Laurs Jensen, deres Barn, 11

Mariane Jensdotter, deres Barn, 5

Maren Christensdotter, Tienestepige, 17

Maren Nielsdotter, konens Moder, 71, Enke efter 1ste Ægteskab

Anne Kirstine Gadgaard, konens Søster, 31, Ugift, Væverske

 

Gade

Ole Christensen, Huusbonde, 39, Ugift, Snedker

Laurs Malthiisen, hans Svend, 24, Ugift, Lands Rekrut

Anne Olesdotter, hans Moder, 70, Enke efter 1ste Ægteskab, Sidder paa Aftægt

Dorthea Christensdotter, hans Søster, 37, Ugift, Væverske

 

Tromslaaerhuus

Christian Hermansen, Mand, 37, Begge i 1ste Ægteskab, Jordløs Huusmand og Snedker

Anne Christensdotter, hans Kone, 59, Begge i 1ste Ægteskab

Gretha Tromslaaer, , 60, Ugift, Almisse Lem

 

Side 155

Ryttersgaard

Jens Jensen, Huusbonde, 54, Gift 2den Gang, Bonde og Gaardbeboer

Johanne Marie Hendrichsd, hans Kone, 39, Gift 1ste Gang

Kirsten Margrethe, deres Barn, 9

Jens Jensen, deres Barn, 7

Maren Jensdotter, deres Barn, 5

Anne Jensdotter, deres Barn, 3

Jens Jensen, Tienestefolk, 19, Ugift

Maren Poulsdotter, Tienestefolk, 31, Ugift

 

Ryttersgaardhuus

Else Christensdotter, , 65, Enke efter 1ste Ægteskab, Jordløs Huus

Barbara Nielsdotter, hendes Datter, 33, Ugift, Gaaer i Dagleje

Jens Madsen Pærs, 48, Ugift, Almisse Lem

Johanne Thomasdotter, hans Opvartersker, 60, Ugift, ogsaa Almisse Lem

 

Wognsgaard

Niels Jensen, Huusbonde, 49, Gift 2den Gang, Bonde og Gaardbeboer

Christiane Lauersdotter, hans Kone, 45, Gift, Gift 1ste Gang

Knud Nielsen, hans Søn, 9, Ugift

Mads Madsen, Tienestefolk, 22, Ugift

Anne Jepsdotter, Tienestefolk, 29, Ugift

Anne Nielsdotter, Opholdende, 31, Ugift, Sye Pige

 

Bruunsgaard

Jeppe Knudsen, Huusbonde, 55, Gift 2den Gang, Bonde og Gaardbeboer

Maren Thomasdotter, hans Kone, 37, Gift 1ste Gang

Knud Jepsen, deres Barn, 7

Thomas Jepsen, deres Barn, 6

Peder Jepsen, deres Barn, 3

Kirsten Jepsdotter, deres Barn, 10

Maren Nielsdotter, Tienestepige, 26, Ugift

 

Ørskou Huus

Peder Knudsen, Mand, 33, Begge i første Ægteskab, Huusmand med Jord

Anne Jensdotter, hans Kone, 32, Begge i første Ægteskab

Knud Pedersen, deres Søn, 3, Ugift

 

Side 156

Ørskou

Christen Nielsen, Huusbonde, 45, Gift 2den gang, Bonde og Gaardbeboer

Christiane Christensd, hans Kone, 27, Gift 1ste gang

Niels Christian, deres Barn, 3

Christen Christensen, Deres Barn, 1

Birgithe Riis, Tienestepige, 17, Ugift

 

Skanderborg

Søren Jensen, Huusbonde, 60, Gift 1ste gang, Boelsmand med Jord

Birgithe Christensdotter, hans Kone, 56, Gift 2den gang

Poul Sørrensen, deres Barn, 16

Christiane Sørensdotr, deres Barn, 14

 

Barsidal

Jacob Nielsen, Huusbonde, 45, begge i 1ste Ægteskab, Boelsmand med Jord

Bodil Jensdotter, hans Kone, 37, begge i 1ste Ægteskab

Niels Jacobsen, deres Barn, 10

Anne Chatrine, deres Barn, 12

Margretha, deres Barn, 7

Johanne, deres Barn, 4

Mette Marie, deres Barn, 2

 

Thagaard

Mads Knudsen, Huusbonde, 46, begge i 1ste Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Anne Margrethe Pedersdotter, hans Kone, 48, begge i 1ste Ægteskab

Karen Madsdotter, deres Barn, 10

Maren Madsdtr, deres Barn, 8

Kirsten Madsdtr, deres Barn, 6

Mogens Pedersen, Tienestefolk, 26, Ugift

Karen Pedersdotter, Tienestefolk, 36, Ugift

Thomas Knudsen, Opholdende, 34, Ugift, Been Drejer

Inger Mogensdotter, 79, Enke efter 1ste Ægteskab, Almisse Lem

 

Thagaardhuus

Gregers Jensen, Mand, 49, begge i 1ste Ægteskab, Jordløs Huusmand

Anne Lauersdotter, hans Kone, 49, begge i 1ste Ægteskab, Hun Væverske

 

Side 157

Nørgaardhuus

Anders Christensen, Mand, 42, Begge i 1ste Ægteskab, Huusmand med Jord og Fisker

Inger Jensdtr, hans Kone, 53, Begge i 1ste Ægteskab

 

Mads Mortensen, Mand, 56, Begge i 1ste Ægteskab, Jordløs Huusmand

Maren Thomasdotter, hans Kone, 46, Begge i 1ste Ægteskab

Poul Madsen, deres Barn, 4

Karen Madsdtr, deres Barn, 12

Gregers Thomsen, konens Broder, 66, Gift 2den gang, Affældig, nyder Almisse fra Wenøe

 

Kjær

Jens Knudsen, Huusbonde, 47, Begge i 1ste Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Maren Pedersdtr, hans Kone, 34, Begge i 1ste Ægteskab

Knud Jensen, deres Barn, 10

Peder Jensen, deres Barn, 8

Niels Jensen, deres Barn, 4

Poul Jensen, deres Barn, 2

Birgithe Jensdtr, deres Barn, 6

Mette Marie Nielsdtr, mandens Moder, 80, Enke efter 1ste Ægteskab, Aftægts Kone

 

Gottrup

Mads Christensen, Huusbonde, 50, Han i 1ste Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Birgithe Jensdtr, hans Kone, 69, Hun i 2det Ægteskab

Jeppe Christensen, Tienestefolk, 17, Ugift

Anne Pedersdtr, Tienestefolk, 25, Ugift

Jeppe Christensen, Tienestefolk, 14, Ugift

Ellen Jensdtr, konens Søster, 64, Ugift, Indsidder

 

Gottruphuus

Jens Jacobsen, Mand, 70, Enkemand efter 3die Ægteskab, Jordløs Huusmand

 

Side 158

Thagaard Skou

Jens Laursen, Mand, 57, Begge i 1ste Ægteskab, Boelsmand med Jord

Maren Pedersdtr, hans Kone, 55, Begge i 1ste Ægteskab

Inger Jensdotter, deres Barn, 22

Laurs Jensen, deres Barn, 13

 

Nørbæk

Niels Nielsen, Huusbonde, 39, Han i 2det Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Dorthe Christensdtr, hans Kone, 34, Hun i 1ste Ægteskab

Maren Nielsdtr, deres Barn, 6

Birgithe Marie, deres Barn, 2

Mariane, deres Barn, 2

 

Nørbækhuus

Christen Poulsen, Mand, 65, Enkemand efter 1ste Ægteskab, Jordløs Huusmand

Inger Johanne, hans Datter, 28, Ugift

Maren Laursdotter, , 47, Ugift, Indsidder

 

Strandberggaard en Frii Sædegaard

Ole Ballebye, Huusbonde, 42, Begge i 1ste Ægteskab

Ide Kirketerp, hans Kone, 46, Begge i 1ste Ægteskab

Birgithe Cortnom, Pleje Datter, 30, Ugift

Christen Olesen, Tienestefolk, 38, Ugift

Christen Malthisen, Tienestefolk, 35, Ugift

Christen Michelsen, Tienestefolk, 27, Gift 1ste Gang, Land Soldat

Anders Jensen, Tienestefolk, 21, Ugift

Anne Nielsdotter, Tienestefolk, 35, Ugift

Maren Rounborg, Tienestefolk, 28, Ugift

 

Bremdal, afbygger paa Strandbyemark

Peder Qvium, Huusbonde, 50, Begge i 1ste Ægteskab, Bonde og Forpagter

Maren Christensdotter, hans Kone, 40, Begge i 1ste Ægteskab

Jens Christian, deres Barn, 4

Johanne Pedersdtr, deres Barn, 15

Karen Pedersdtr, deres Barn, 13

Kirsten Pedersdtr, deres Barn, 11

Christiane Pedersdtr, deres Barn, 5

 

Side 159

Bremdalhuus

1ste Familie

Mads Laursen, Mand, 35, Gift, Begge i 1ste Ægteskab, Jordløs Huusmand

Maren Mortensdtr, hans Kone, 36, Begge i 1ste Ægteskab

Karen Madsdtr, deres Datter, 5

2den Familie

Peder Søndergaard, Mand, 62, Han i 2det Ægteskab, Huusmand med Jord

Karen Sørensdtr, hans Kone, 49, Hun i 1ste Ægteskab

 

Et Markhuus

Birthe Nielsdtr, 51, Gift 1ste Gang, men Manden bortrømt, Tilsyn med Brejnholt Hegn

Anne Nielsdotter, hendes Datter, 18

 

Breinholt

Peder Ibsen, Huusbonde, 20, Begge i 1ste Ægteskab, Gaardbeboer

Anne Margrete Breinholt, hans Kone, 24, Begge i 1ste Ægteskab

Mads Wittrup, Tienestefolk, 68, Ugift

Niels Nielsen, Tienestefolk, 33, Gift 1ste gang

Christen Christensen, Tienestefolk, 24

Anne Christensdtr, Tienestefolk, 32

Mette Michelsdtr, Tienestefolk, 20

 

Dolleruphuus

Anders Kiær, Mand, 44, Begge i 1ste Ægteskab, Fæste Huusmand med Jord, og Sognets Skoeleholder

Else Marie Nielsdotter, hans Kone, 40, Begge i 1ste Ægteskab

Laurs Andersen, deres Barn, 10

Andreas Nicolaj, deres Barn, 6

Peder Andersen, deres Barn, 1

Mette Johanne, deres Barn, 8

Anne Kirstine Andersdøttre, deres Barn, 5

Inger Laursdotter, 17, Ugift, Lærer at Væve

 

Østerbyehuus

Karen Adamsdotter, Huusmoder, 70, Enke efter 1ste Ægteskab, Lejer af Breinholt uden Jord

Søren Olesen, 34, Ugift, Indsidder og Skoeflikker

 

Side 160

Stokkendahl

Christen Christensen, Huusbonde, 37, Begge i 1ste Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Dorthea Olesdotter, hans Kone, 21, Begge i 1ste Ægteskab

Niels Christian, Tienestefolk, 20, Ugift

Anne Sophie Jensdtr, Tienestefolk, 34, Ugift

Birthe Christensdtr, Mandens Moder, 67, Enke efter 1ste Ægteskab, Sidder paa Aftægt

 

Stokkendahlhuus

Niels Jensen, Mand, 67, Begge i 1ste Ægteskab, Huusmand med Jord og Grovsmed

Anne Kirstine Christensdotter, hans Kone, 66, Gift, Begge i 1ste Ægteskab

 

Sønderbak

Jens Christensen, Huusbonde, 44, Begge i 1ste Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Maren Nielsdtr, hans Kone, 36, Gift, Begge i 1ste Ægteskab

Christen Jensen, deres Barn, 8

Maren Jensdtr, deres Barn, 13

Barbara Jensdtr, deres Barn, 11

Anne Jensdtr, deres Barn, 3

Christen Mortensen, Tienestefolk, 59, Ugift

Anne Nielsdotter, Tienestefolk, 22, Ugift

Anne Christensdotter, mandens Søster, 56, Gift 1ste gang, men Separeret, Indsidder

 

Sønderbækhuus

1ste Familie

Jens Marqvorsen, Mand, 64, Begge i 1ste Ægteskab, Jordløs Huusmand og Tækker

Anne Nielsdotter, hans Kone, 49, Begge i 1ste Ægteskab

Marqvor Jensen, deres Barn, 12

Christiane Cecilia, deres Barn, 16

 

2den Familie

Maren Pedersdtr, 60, Enkemand efter 1ste Ægteskab, Almisse Lem

Peder Andersen, hendes Barn, 32, Ugift

Anne Margrethe Andersdotter, hendes Barn, 21, Ugift

 

Side 161

Pallisgaarde

1ste Familie

Laurs Christensen, Huusbonde, 53, Han i 1ste Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Maren Madsdotter, hans Kone, 64, Gift, Hun i 2det Ægteskab

Anders Laursen, deres Søn, 22, Ugift

Margrethe Christens, hendes Datter, 33, Ugift

Laurs Christian Jensen, deres Pleie Barn, 9

 

2den Familie

Anders Madsen, Huusbonde, 38, Begge i 1ste Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Anne Nielsdotter, hans Kone, 36, Begge i 1ste Ægteskab

Niels Pedersen, Pleje Barn, 10

Mette Kirstine Pedersdotter, Pleje Barn, 6

Margrethe Pedersdtr, Tienestepige, 27, Ugift

Niels Christensen, konens Forældre, 69, Begge i 1ste Ægteskab, Sidder paa Aftægt

Karen Pedersdotter, konens Forældre, 68, Begge i 1ste Ægteskab, Sidder paa Aftægt og hun Giordemoder

 

Pallisgaardhuus

Kirsten Salling, 66, Gift 2de gange men hendes Mænd begge eftersigende bortrømmede, Nærer sig med Væven

Anne Marie Pedersdtr, En Søster af ovenstående, 62, Enke efter 1ste Ægteskab, Almisse Lem

Anne Kirstine Laursdotter, hendes Datter, 19, Ugift

 

Bierre

Jens Larsen, Huusbonde, 47, Gift 1ste gang, Bonde og Gaardbeboer

Mette Christensdotter, hans Kone, 70, Gift 2den gang

Jeppe Nielsen, Tienestefolk, 19, Ugift

Maren Jepsdtr, Tienestefolk, 23, Ugift

Kirsten Henrichsdotter, Tienestefolk, 17, Ugift

 

Side 162

Bramstrup

Clemen Jensen, Huusbonde, 66, Enkemand efter 1ste Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Jens Clemensen, hans Søn, 20, Ugift

Peder Christensen, Tienestefolk, 17, Ugift

Zidsel Johanne Laursdotter, Tienestefolk, 26, Ugift

Katrine Pedersdotter, Tienestefolk, 18, Ugift

 

Gadehuus

Jens Christensen, Mand, 35, Begge i 1ste Ægteskab, Huusmand med Jord og Tømmermand

Mette Marie Christensdotter, hans Kone, 35, Begge i 1ste Ægteskab

Christen Jensen, deres Barn, 10

Niels Jensen, deres Barn, 7

Birgithe Jensdtr, deres Barn, 5

Maren Jensdtr, deres Barn, 3

Jens Jensen, deres Barn, 1

 

Kringelhuus

Christen Jepsen, Mand, 82, Begge i 1ste Ægteskab, Huusmand med Jord

Maren Andersdotter, hans Kone, 72, Begge i 1ste Ægteskab

Jeppe Christensen, deres Søn, 49, Ugift, Gaaer De gamle tilhaande

 

Skieghuus

Niels Christensen, Mand, 62, Han i 1ste Ægteskab, Huusmand med Jord

Mette Paaske, hans Kone, 62, Hun i 2det Ægteskab

Maren Nielsdtr, deres Datter, 27, i 1ste Ægteskab

 

Kirkehuus

Anthon Christensen, Mand, 64, Begge i 1ste Ægteskab, Huusmand med Jord

Kirsten Sørensdotter, hans Kone, 67, Begge i 1ste Ægteskab

 

Side 163

Kirkens Huus

1ste Familie

Jens Madsen Siig, Mand, 42, Han i 1ste Ægteskab, Jordløs Huusmand og Lejer

Karen Zindersdotter, hans Kone, 64, Hun i 2det Ægteskab

Anne Catrine Mogensdotter, hendes Datter, 27

Karen Nielsdotter, sidst bemeltes Slægfredbarn, 2

 

2den Familie

Dorthe Laursdotter, Huusets Ejer, 70, Enke efter 1ste Ægteskab

Anne Poulsdotter, hendes Datter, 34, Ugift

Mette Marie Madsdotter, sidst bemeltes Slægfredbarn, 3

 

Kirkebye

Anders Jensen Lund, Huusbonde, 43, Begge i første Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Anne Jensdotter, hans Kone, 43, Begge i første Ægteskab

Jens Andersen, deres Barn, 11

Jens Jørgen, deres Barn, 9

Mads Andersen, deres Barn, 5

Niels Andersen, deres Barn, 3

Laurs Michelsen, Tienestefolk, 33, Ugift

Mariane Jensdotter, Tienestefolk, 23, Ugift

 

Kirkebyehuus

1ste Familie

Birgithe Madsdotter, Huusmoder, 67, Enke efter 2det Ægteskab, Jordløs Huus

Peder Jacobsen, hendes Søn, 38, Ugift

Jacob Jacobsen, hendes Søn, 30, Ugift, Land Rekrut og Grovsmed

Laust Jacobsen, hendes Søn, 28, Ugift, Nærer sig ved Fiskeriet

 

2den Familie

Zinders Knudsen, Mand, 34, Begge i første Ægteskab, Huusmand med Jord

Anne Nielsdotter, hans Kone, 25, Begge i første Ægteskab

Knud Zindersen, deres Barn, 3

Anne Zindersdotter, deres Barn, 6

 

Side 164

Damhalhuus

Niels Nielsen, Mand, 74, Han i 2det Ægteskab, Jordløs Huusmand

Maren Nielsdotter, hans Kone, 59, Hun i 1ste Ægteskab

 

Store Lund

Karen Laursdotter, Huusmoder, 54, Enke efter 1ste Ægteskab, Gaardbeboer

Niels Knudsen, hendes Barn, 21, Ugift

Christen Knudsen, hendes Barn, 19, Ugift

Jacob Knudsen, hendes Barn, 14, Ugift

Karen Knudsdtr, hendes Barn, 25, Ugift

Maren Knudsdtr, hendes Barn, 17, Ugift

Karen Knudsdtr, hendes Barn, 15, Ugift

Johanne Knudsdtr, hendes Barn, 11, Ugift

Christen Knudsen, Tienestekarl, 36, Ugift

Niels Tinkedal, Opholdende, 23, Ugift, Muurmæster Svænd

 

Lille Lund

Mogens Christensen, Huusbonde, 56, han i 1ste Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Margrethe Jensdotter, hans Kone, 61, hun i 2det Ægteskab

Christen Madsen, hendes Søn, 26, Ugift

Maren Mogensdtr, deres Datter, 19

 

Lille Hedegaard

Albrecht Nielsen, Huusbonde, 54, begge i 1ste Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Anne Jensdotr, hans Kone, 44, begge i 1ste Ægteskab

Anne Albrechtsdtr, deres Barn, 12

Christence Albrechtsdotter, deres Barn, 6

Niels Bentsen, Tienestefolk, 36, Ugift

Mariane Christensdotter, Tienestefolk, 30

 

Side 165

Lille Hedegaardhuus

Søren Christensen, Mand, 40, begge i 1ste Ægteskab, Huus Fæster med lidt Jord

Johanne Nielsdotter, hans Kone, 42, begge i 1ste Ægteskab

Søren Sørrensen, deres Barn, 8

Christen Sørrensen, deres Barn, 4

Knud Sørrensen, deres Barn, 2

Maren Sørensdtr, deres Barn, 10

 

Piine

Nicolaj Dorschæus, Huusbonde, 46, begge i 1ste Ægteskab, Boels og Privilegered Kroemand

Anne Marie Thuesdotter, hans Kone, 44, begge i 1ste Ægteskab

Thue Nicolajsen, deres Barn, 12

Anne Nicolajsdtr, deres Barn, 7

Elsebeth Nicolajsdtr, deres Barn, 2

Johanne Marie Pedersdotter, Tienestepige, 16, Ugift

Humlum Sogns Historie