1787

Humlum Sogns Historie

 

Side 88

Nordre District af Humlum Sogn

Weyberggaard

1ste Familie

Hans Jørgensen Billeschou, Hosbonde, 25, Ingen tidligere Ægteskab, Proprietair og Jordgodseier

Maren Hansdatter Jansen, Madmoder, 24

Karen Elisabeth Jansen, Broders Barn, 14

Maren Jansen, Broders Barn, 7

Niels Jensen, Tjenestefolk, 35, Ugift

Mads Mognsen, Tjenestefolk, 20, Ugift

Jens Nielsen, Tjenestefolk, 13, Ugift

Christian Nielsen, Tjenestefolk, 10, Ugift

Lene Jensdatter, Tjenestefolk, 22, Ugift

Anna Sørensdatter, Tjenestefolk, 26, Ugift

Søren Iversen Worsted, 60, Gift 1ste gang, Opholdende

Karen Rasmusdatter, 80, Gift 2den Gang, Opholdende

Kiersten Christiansdatter, Tjeneste Pige, 29, Ugift

 

2den Familie Piine

Niels Mognsen, Husbond, 67, Gift 2den gang, Bonde og Gaardbeboer

Anna Jensdatter, Madmoder, 49, Gift 1ste gang

Mogns Nielsen, af første Ægteskab, 28, Ugift

Jens Nielsen, af første Ægteskab, 20, Ugift

Jep Nielsen, af sidste Ægteskab, 4, Ugift

Maren Nielsdatter, af første Ægteskab, 22, Ugift

Mette Nielsdatter, af sidste Ægteskab, 15

Anna Nielsdatter, af sidste Ægteskab, 12

 

Side 89

3die Familie Nørbakhuus

Christen Poulsen, Manden, 50, Begge i første Ægteskab, Bonde og Boelsmand

Christine, Konen, 50, Begge i første Ægteskab

 

4de Familie Schou

Jens Lauridsen, Manden, 43, Begge i første Ægteskab, Boelsmand

Maren Pedersdatter, Konen, 40, Begge i første Ægteskab

Peder Jensen, deres Barn, 9

Inger Jensdatter, deres Barn, 7

Niels Jensen, deres Barn, 3

Maren Lauridsdatter, Mandens Syster, 30, Ugift, Indsidderske

 

5te Familie Gotterup

Mads Chrestensen, Husbonde, 36, Gift 1ste gang, Bonde og Gaardbeboer

Birret Jensdatter, Madmoder, 54, Gift 2den Gang

Maren Pedersdatter, Datter af 1ste Ægteskab, 22, Ugift

Poul Hans Petersen, Tienest Dreng, 15

 

6te Familie Kiær

Jens Knudsen, Husbonde, 30, Ugift, Bonde og Gaardbeboer

Mette Maria, Husbondens Moder, 60, Enke efter 1ste Ægteskab

Zinned Knudsen, Hendes Barn, 21, Ugift

Anna Knudsdatter, Hendes Barn, 24, Ugift

Ole Jensen, Tienest Dreng, 8

 

7de Familie Schanderborg

Søren Jensen, Manden, 44, Gift 1ste gang, Bonde og Boelsmand

Birret Chrestensdatter, Konen, 42, Gift 2den gang

Anne Margrethe, deres Barn af sidste Ægteskab, 9

Anna Sørensdatter, deres Barn af sidste Ægteskab, 5

Poul Sørensen, deres Barn af sidste Ægteskab, 2

Christiane Sørensdatter, deres Barn af sidste Ægteskab, 1

Antonius Pedersen, Manden, 34, Begge i første Ægteskab, Huusmand

Anna Andersdatter, Konen, 54, Begge i første Ægteskab

 

8de Familie Bredalsgaard

Niels Chrestensen, Hosbond, 53, Begge i 1ste Ægteskab, Bonde og Gaardmand

Karen Pedersdatter, Madmoder, 53, Begge i 1ste Ægteskab

Peder Nielsen, Deres Børn, 20, Ugift

Anna Nielsdatter, Deres Børn, 24, Ugift

 

Side 90

9de Familie Bredalsgaard

Søren Madsen, Hosbond, 52, gift 1ste gang, Bonde og Gaardbeboer

Anna Jensdatter, Madmoder, 53, gift, gift 2den Gang

Jens Madsen, Sted Søn af 1st Egteskab, 28, Ugift

Chresten Sørensen, af 2det Egteskab, 23, Ugift

Mads Sørensen, af 2et Egteskab, 17, Ugift

Karen Nielsdatter, Tienest Pige, 22, Ugift

Inger Jensdatter, 6, Ugift

Johanne Thomasdatter, Huus Kone, 40, Ugift, Indsidderske

Anna Lauridsdatter, Huus Kone, 33, Ugift, Indsidderske

Niels Thomsen, 34, Ugift, Dagleijer

Christen Christensen, 30, Ugift, Dagleijer

 

10de Familie Gadgaard

Jens Christensen, Husbonde, 25, Begge i første Ægteskab, Bonde og Gaardbeboer

Karen Lauridsdatter, Madmoder, 21, Begge i første Ægteskab

Chresten Jensen, Deres Søn, 1

Maren Nielsdatter, Madmoderens Moder, 57, Enke efter første Egteskab

Anne Kirstine, hendes Datter, 17

 

11te Familie Gade

Chresten Madsen, Manden, 52, begge i første Egteskab, Boelsmand

Anna Olisdatter, Konen, 60, begge i første Egteskab

Ole Christensen, Deres Børn, 24, ugift

Mads Christensen, Deres Børn, 19, ugift

Dorthe Christensdatter, Deres Børn, 22, ugift

Maren Christensdatter, Deres Børn, 16, ugift

 

12te Familie Gadehuus

Peder Jensen, Enkemand, 73, Gift 2 gange, Huusmand

Magrethe Pedersdatter, Børn af første Egteskab, 44, Ugift

Ingeborre Pedersdatter, Børn af første Egteskab, 40, Ugift

 

13de Familie Gotteruphus

Jens Jacobsen, Manden, 53, Gift 3die gang, Huusmand

Maren Andersen, Konen, 62, Gift 2den Gang

 

14de Familie Nørgaardhuus

Niels Jaocbsens Enke Maren Jakobsdatter, Konen, 78, Gift 1 Gang, Huuskone

Anna Lauridsdatter, 40, Ugift, Indsidderske

 

Side 91

15de Familie

Brunsgaard

Jep Knudsen, Hosbonde, 40, Gift 1ste gang, Bonde og Gaardbeboer

Kirsten Larsdatter, Madmoder, 64, Gift 2den gang

Christen Larsen, Tienestefolk, 16, Ugift

Giertrud Jensdatter, Tienestefolk, 15, Ugift

Mette Chatrine, Tienestefolk, 13, Ugift

Anna Christensdatter, Opholdende, 40, Ugift, Opholdende

 

16de Familie

Wognsgaard

Inger Pedersdatter, Madmoder, 64, Enke efter 1ste Egteskab

Maren Knudsdatter, Hendes Børn, 28, Ugift

Anne Magrethe, Hendes Børn, 23, Ugift

Anders Stokkendahl, Tienestefolk, 36, Ugift

Niels Pedersen, Tienestefolk, 12

 

17de Familie

Ryttersgaard

Jens Jensen, Hosbonde, 40, Gift 1ste gang, Bonde og Gaardbeboer

Kirsten Andersdatter, Madmoder, 47, Gift 2den gang

Johanna Nielsdatter, Tienestefolk, 27, Ugift

Jens Jensen, Tienestefolk, 14

 

18de Familie

Ryttersgaardhuus

Else Christensen, 50, Enke efter 1ste Egteskab, Huusmoder

Peder Christian, hendes Søn, 10

 

19de Familie

Nørbak

Lars Larsen, Manden, 58, Begge i første Egteskab, Boelsmand

Anna Maria, Kone, 47, Begge i første Egteskab

Anna Kjerstine, Deres Børn, 6

Inger Larsdatter, Deres Børn, 4

 

20de Familie

Thagaard

Karen Thagaard, Madmoder, 65, Enke efter 1ste Egteskab, Gaardbeboerske

Jep Pedersen, hendes Børn, 37, Ugift

Anne Magrethe, hendes Børn, 32, Ugift

Kirsten Pedersdatter, hendes Børn, 23, Ugift

Anders Madsen, Tienestekarl, 23, Ugift

Peder Jensen, Tieneste Dreng, 10, Ugift

 

21de Familie

Thagaardhuus

Niels Venøe, Manden, 73, Begge i 1ste Egteskab, Huusmand

Inger Nielsdatter, Konen, 58, Begge i 1ste Egteskab

Anna Mogns, 61, Ugift, Opholdende

 

Side 92

22de Familie

Ørschou

Niels Pedersen, Hosbond, 51, begge i første Egteskab, Bonde og Boelsmand

Inger Olisdatter, Madmoder, 58, begge i første Egteskab

Karen Nielsdatter, Deres Børn, 28, Ugift

Peder Nielsen, Deres Børn, 26, Ugift

Maren Nielsdatter, Deres Børn, 22, Ugift

Ole Nielsen, Deres Børn, 18, Ugift

 

23de Familie

Bassidahl

Lauridz Grass, Hosbonde, 54, begge i første Egteskab, Boelsmand

Anna Elisabeth, Madmoder, 33, begge i første Egteskab

Dorthe Kierstine, Deres Børn, 12

Mette, Deres Børn, 6

Lacine Cathrine, Deres Børn, 4

Barbara Kierstine, Deres Børn, 2

Anna Cathrine, Deres Børn, 1

Anna Nielsdatter, tieneste Pige, 24, Ugift

 

24de Familie

Bramstrup

Clemen Jensen, Hosbond, 50, Gift 2den gang, Bonde og Gaardbeboer

Johan Jacobsdatter, Madmoder, 58, Gift 1ste gang

Else Clemensdatter, Børn af sidste Egteskab, 18, Ugift

Magrethe Clemensdatter, Børn af sidste Egteskab, 15, Ugift

Jens Clemensen, Børn af sidste Egteskab, 12, Ugift

Niels Madsen, Tieneste Karl, 18, Ugift

 

25de Familie

Iver Christensen, Mand, 54, Begge i første Egteskab, Huusmand

Maren Adamsdatter, Konen, 62, Begge i første Egteskab

 

26de Familie

Lille Hedegaard

Albrecth Nielsen, Hosbond, 40, Begge i første Egteskab, Bonde og Gaardbeboer

Anna Jensdatter, Madmoder, 30, Begge i første Egteskab

Anna Albrecthsdatter, Deres Børn, 3, Ugift

Anna Maria, Deres Børn, 2, Ugift

Anders Nielsen, Mandens Broder, 38, Ugift

Karen Nielsdatter, Tieneste Pige, 18, ugift, ,

Christiane Jensdatter, Tieneste Pige, 15, Ugift

Peder Sørensen, Manden, 40, Begge i første Egteskab, Sidder til Huuse

Mette Sørensdatter, Konen, 36, Begge i første Egteskab

Anna Cathrine, Deres Børn, 3

Birgitte Pedersdatter, Deres Børn, 2, Ugift

 

Side 93

27de Familie

Sønderlund

Mogns Christensen, Hosbond, 41, Gift 1ste gang, Bonde og Gaardbeboer

Grethe Jensdatter, Madmoder, 46, Gift 2den gang

Maren Madsdatter, Børn af første Egteskab, 19

Mads Madsen, Børn af første Egteskab, 8

Maren Mognsdatter, Datter af sidste egteskab, 5

 

28de Familie

Nørlund

Knud Madsen, Hosbond, 57, gift 2den gang, Bonde og Gaardbeboer

Karen Larsdatter, Madmoder, 39, gift 1ste gang

Mads Knudsen, Børn af første Egteskab, 30, Ugift

Jens Knudsen, Børn af første Egteskab, 26, Ugift

Anna Knudsdatter, Børn af første Egteskab, 23, Ugift

Thomas Knudsen, Børn af første Egteskab, 19

Karen Knudsdatter, Børn af sidste Egteskab, 11

Niels Knudsen, Børn af sidste Egteskab, 7

Christen Knudsen, Børn af sidste Egteskab, 5

Maren Knudsdatter, Børn af sidste Egteskab, 3

Karen Knudsdatter, Børn af sidste Egteskab, 2

Maren Nielsdatter, Tieneste Pige, 14

 

29de Familie

Kirchebye

Birgithe Madsdatter, Madmoder, 51, Enke efter 2det Egteskab

Peder Jacobsen, Børn af første Egteskab, 24, Ugift

Mads Jacobsen, Børn af første Egteskab, 19

Jacob Jacobsen, Børn af sidste Egteskab, 15

Lars Jacobsen, Børn af sidste Egteskab, 14

Inger Jacobsdatter, Børn af sidste Egteskab, 9

Johan Christensdatter, Tienest Pige, 22, Ugift

Mads Mortensen, Mand, 41, begge i første Egteskab, Indsidder

Maren Thomasdatter, Konen, 31, Begge i første Egteskab

Morten Madsen, Deres Børn, 7

Thomas Madsen, Deres Børn, 5

Anna Madsdatter, Deres Børn, 1

 

30te Familie

Damhalhuus

Niels Nielsen, Mand, 62, begge i første Egteskab, Huusmand og Smed

Dorthe Christiansdatter, Konen, 52, begge i første Egteskab

Niels Nielsen, Deres Børn, 21, ugift, National Soldat

Jesper Nielsen, Deres Børn, 12

Kirsten Nielsdatter, Deres Børn, 13

Christen Nielsen, Deres Børn, 10

 

Side 94

31te Familie

Schægshuus

Niels Christensen, Manden, 48, gift 1ste gang, Huusmand

Mette Præstedatter, Konen, 48, gift 2den gang

Karen Nielsdatter, Børn af sidste Egteskab, 8

Cathrine Nielsdatter, Børn af sidste Egteskab, 3

 

32de Familie

Kringelhuus

Christen Jensen, Manden, 77, begge i første Egteskab, Huusmand

Maren Andersdatter, Konen, 56, begge i første Egteskab

 

33te Familie

Kirkehuus

Antonius Christensen, Manden, 51, begge i første Egteskab, Huusmand og Skræder

Kirsten Sørensdatter, Konen, 53, begge i første Egteskab

Søren Antonii, En Søn, 8

 

34de Familie

Clostergaard

Jep Zindersen, Hosbond, 44, begge i første Egteskab, Bonde og Gaardbeboer

Birgitte Nielsdatter, Madmoder, 39, begge i første Egteskab

Niels Jepsen, Deres Børn, 10

Anna Jepsdatter, Deres Børn, 8

Karen Jepsdatter, Deres Børn, 4

Karen Pedersdatter, Tienest Pige, 22, Ugift

 

35te Familie

Auensberg

Niels Nielsen, Manden, 39, begge i første Egteskab, Tømer Mand

Cathrine Paaschesdatter, Konen, 45, begge i første Egteskab

Niels Nielsen, Deres Børn, 7

Paasche Nielsen, Deres Børn, 6

Morten Nielsen, Deres Børn, 2

Maren Pedersdatter, Konens Moder, 86, Enke efter første Egteskab

 

36te Familie

Bierre

Jens Larsen, Hosbond, 34, gift 1ste gang, Bonde og Gaardbeboer

Mette Christensdatter, Madmoder, 58, gift 2den gang

Mads Witterup, Tieneste Karl, 57, Ugift

Mette Christensdatter, tieneste Pige, 22, Ugift

Anne Christensdatter, tieneste Pige, 15

Maren Jepsdatter, tieneste Pige, 10

Jens Madsen, intet anført, 27, ugift, National Rytter

 

37te Familie

Vester Pallisgaard

Lars Christensen, Hosbond, 39, gift 1ste gang, Bonde og Gaardbeboer

Maren Madsdatter, Madmoder, 52, gift 2den gang

Grethe Christensdatter, af første Egteskab, 20, Ugift

Christiane Larsdatter, af sidste Egteskab, 12

Anders Larsen, af sidste Egteskab, 10

Jens Christensen, Mandens Broder, 21, Ugift, Recrut

Christen Nielsen, 28, Ugift, National Rytter

 

Side 95

38te Familie

Øster Pallisgaard

Christen Chrensen, Hosbond, 42, Ugift, Bonde og Gaardbeboer

Christen Mortensen, Tienest Folk, 45, Ugift

Karen Larsdatter, Tienest Folk, 27, Ugift

Maren Christensdatter, Tienest Folk, 26, Ugift

Enevold Jensen, Tienest Folk, 14

Zidsel Christensdatter, Huus Kone, 68, Enke efter 2det Egteskab, Jordemoder

Kirsten Nielsdatter, hendes Datter, 46, Ugift

 

39de Familie

Dolleruphuus

Niels Nielsen, Manden, 25, begge i første Egteskab, Boelsmand

Maren Knudsdatter, Konen, 38, begge i første Egteskab

Niels Clemensen, Mandens Fader, 78, Enke efter 2det Egteskab

 

40de Familie

Breinholt

Christen Jensen, Hosbond, 50, begge i første Egteskab, Bonde og Gaardbeboer

Bodil Maria, Madmoder, 48, gift, begge i første Egteskab

Anne Magrethe, Deres Datter, 10

Jens Pedersen, Tieneste Folk, 30, Ugift

Poul Jørgensen, Tieneste Folk, 40, Ugift

Mads Jensen, Tieneste Folk, 14, Ugift

Anders Larsen, Tieneste Folk, 13, Ugift

Anna Mortensdatter, Tieneste Folk, 30, Ugift

Zidsel Andersdatter, Tieneste Folk, 21, Ugift

 

41de Familie

Stokkendahl

Christen Larsen, Hosbond, 67, gift 2den gang, Bonde og Gaardbeboer

Birgithe Christensdatter, Madmoder, 54, gift 1ste gang

Poul Christensen, Børn af første Egteskab, 28, Ugift

Anders Christensen, Børn af første Egteskab, 26, Ugift

Christen Christensen, af sidste Egteskab, 23, Ugift

Dorthe Christensdatter, af sidste Egteskab, 20, Ugift

Giertrud Christensdatter, af sidste Egteskab, 16

Mads Christensen, af sidste Egteskab, 11

 

42de Familie

Sønderbak

Jens Christensen, Hosbond, 30, Ugift, Bonde og Gaardbeboer

Barbara Jensdatter, Hosbondens Moder, 68, Enke efter 1ste Egteskab

Mogns Nielsen, Tieneste Folk, 29, Ugift

Karen Knudsdatter, Tieneste Folk, 24, Ugift

Christen Malthisen, Tieneste Folk, 12, Ugift

Maren Nielsdatter, Tieneste Folk, 45, Ugift, Indsidderske

 

Side 96

43de Familie

Mogns Madsen, Manden, 50, begge i første Egteskab, Huusmand

Karen Jensdatter, Konen, 50, begge i første Egteskab

Jens Mognsen, En Søn, 8, Ugift

Dorthe Larsdatter, intet anført, 57, Enke efter første Egteskab, Huuskone

Lars Poulsen, hendes Søn, 24, Ugift

 

44de Familie

Strandberggaard

Ole Nielsen Ballebye, Hosbond, 28, begge i første Egteskab, Ejer af en frie Sædegaard

Ide Kurtzdatter, Madmoder, 36, begge i første Egteskab

Mette Olisdatter, Hosbondens Moder, 64, Enke efter 2det Egteskab

Mads Gregersen, Tieneste Folk, 44, Ugift

Jacob Hartvigsen, Tieneste Folk, 27, Ugift

Jens Madsen, Tieneste Folk, 24, Ugift

Karen Nielsdatter, Tieneste Folk, 28, Ugift

Dorthe Poulsdatter, Tieneste Folk, 36, Ugift

Mads Larsen, Tieneste Folk, 15

Zinder Pedersen, Tieneste Folk, 15

Henrich Kieldsen, Tieneste Folk, 13

Peder Nielsen, Tieneste Folk, 7

 

45te Familie

Bremdahl

Peder Pedersen, Hosbond, 40, begge i første Egteskab, Forpagter

Maren Christensdatter, Madmoder, 25, begge i første Egteskab

Johanne Pedersdatter, Deres Datter

Mads Pedersen, Tienestefolk, 34, Ugift

Anna Nielsdatter, Tienestefolk, 19

Morten Nielsen, Tienestefolk, 12

 

46de Familie

Bremdahlhuus

Peder Christensen, Mand, 50, begge i første Egteskab, Huusmand

Anna Pedersdatter, Kone, 38, begge i første Egteskab

Christen Pedersen, Deres Børn, 9

Anna Marta, Deres Børn

Birgithe, Deres Børn, 6

Anne Cathrine, Deres Børn, 1

 

47de Familie

Maren Pedersdatter, intet anført, 46, Enke efter første Egteskab, Huus Kone, Almisselem

Peder Andersen, hendes Børn, 19, Ugift

Anne Magrethe, hendes Børn, 8

Christiane, hendes Børn, 5

 

48de Familie

Jens Marcusen, Mand, 50, begge i første Egteskab, Huusmand

Anne Nielsdatter, Kone, 35, gift, begge i første Egteskab

Christiane Jensdatter, Deres Datter, 3